Arame

0

Arame – Shape of you cover (2018)

Текст песни: Arame – shape of you cover Բոյ ունենալը, Համարվում է, Որ լավ բան է, Բայց ուզում եք, Ճիշտը իմանալ: Բոյը տանջում է, Երբ նստում ես, Վերելակ եւ կանգնած, Դժվար է լողանալ: Փոքրուց...