Davul

Davul - Qez Het Xaghalov (2017) 0

Davul – Qez Het Xaghalov (2017)

Текст песни: Davul Qez Het Xaghalov (AM) Այստեղ, անմեղ Աղջիկ կա որ խաղում է հոգուս հետ Մարդիկ, կասեն Թե փոքր եմ դեռ չեմ կարող սիրել Ես փոքրիկ Պաշտպանել եմ ուզում հայրենիք Ինձ նայիր Քաջ եմ ու...